Vilhelm Moberg

Forum

I need some litteratur about Mobergs authorship, do anyone knows some good reference

>>By mai - Denmark   (Saturday, 5 Apr 2003 21:14)Hej mai.

Nu vet jag inte när du skrev ditt inlägg, om det forfarande är aktuellt, men här är en länk.
http://www.svenskaemigrantinstitutet.g.se/sv8.html

>>By Anders   (Friday, 11 Jul 2003 13:57)The discussion board is currently closed.